Văn bản số 36/VPHĐBCQG ngày 03/02/2021 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia v.v bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử
Nội dung chi tiết của Văn bản số 36/VPHĐBCQG-PL

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất