Văn bản số 45/VPHĐBCQG ngày 09/02/2021 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia v.v hướng dẫn xác định số người trong danh sách ứng cử
Nội dung chi tiết của Văn bản số 45/VPHĐBCQG

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất