Văn bản số 54/VPHĐBCQG ngày 19/02/2021 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia v.v hướng dẫn hình thức văn bản của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương
Nội dung chi tiết của Văn bản số 54/VPHĐBCQG

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất