Văn bản số 73/T.Tr-PCTN ngày 22/02/2021 của Thanh tra tỉnh v.v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 34, Luật PCTN năm 2018

Theo đó, Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị hướng dẫn người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) và công khai bản kê khai TSTN. Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập: Người ứng cử Đại biểu Quốc hội kê khai TSTN theo mẫu số 04/HĐBC-QH ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia; người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân kê khai TSTN theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Người kê khai phải ký ở cuối góc phía phải từng trang của Bản kê khai TSTN và ký, ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng của bản kê khai.

Nội dung chi tiết của Văn bản số 73/T.Tr-PCTN

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất