Văn bản số 793/UBTVQH14-CTĐB ngày 28/3/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội v/v điều chỉnh lần thứ hai số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV

Thống nhất với kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức lấy ý kiến cử tri, thực hiện các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng như đã điều chỉnh.

Nội dung chi tiết của Văn bản số 793/UBTVQH14-CTĐB

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất