Lịch làm việc năm 2019

Lịch tuần trước Từ 29/07/2019 đến 04/08/2019
Tuần: 32, từ ngày 5 tháng 8 năm 2019 đến ngày 11 tháng 8 năm 2019
Lịch tuần tiếp Từ 12/08/2019 đến 18/08/2019
Ngày Sáng Chiều
Thứ Haingày 5 tháng 8 8h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Hiền PGĐ làm việc với Văn phòng về công tác cải cách hành chính của sở, (VP chủ trì, phối hợp cùng phòng CCHC chuẩn bị nội dung làm việc) 14h: Dự hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức XD Đảng (PGĐ Hiền)
Thứ Bangày 6 tháng 8 Hội nghị tại Ban TCTU về giải quyết công tác cán bộ. (đc Giám đốc và đc Lan Anh-thành viên tổ công tác)
8h00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 (PGĐ Hiền)
Thứ Tưngày 7 tháng 8 13h30: Hội nghị thống nhất lần cuối nội dung dự thảo Quy định của UBND tỉnh về quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức. ( Thành phần, Giám đốc, Tổ soạn thảo quyết định phân cấp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp)
Thứ Nămngày 8 tháng 8 7h30: tại phòng họp số 1 tầng 4 trụ sở UBND tỉnh: Họp UBND tỉnh thông qua báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
8h00: Dự hội nghị sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019(PGĐ Hải).
Thứ Sáungày 9 tháng 8  
Thứ Bảyngày 10 tháng 8 (10/08/2019) Trực Cơ quan:
- LĐ: Đ/c Cường PGĐ
- LX: Đ/c Khánh
Chủ Nhậtngày 11 tháng 8 (10/08/2019) Trực Cơ quan:
- LĐ: Đ/c Cường PGĐ
- LX: Đ/c Khánh
Thứ Haingày 5 tháng 8
Sáng:
8h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Hiền PGĐ làm việc với Văn phòng về công tác cải cách hành chính của sở, (VP chủ trì, phối hợp cùng phòng CCHC chuẩn bị nội dung làm việc)
Chiều:
14h: Dự hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức XD Đảng (PGĐ Hiền)
Thứ Bangày 6 tháng 8
Sáng:
Hội nghị tại Ban TCTU về giải quyết công tác cán bộ. (đc Giám đốc và đc Lan Anh-thành viên tổ công tác)
8h00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 (PGĐ Hiền)
Thứ Tưngày 7 tháng 8
Chiều:
13h30: Hội nghị thống nhất lần cuối nội dung dự thảo Quy định của UBND tỉnh về quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức. ( Thành phần, Giám đốc, Tổ soạn thảo quyết định phân cấp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp)
Thứ Nămngày 8 tháng 8
Sáng:
7h30: tại phòng họp số 1 tầng 4 trụ sở UBND tỉnh: Họp UBND tỉnh thông qua báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
8h00: Dự hội nghị sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019(PGĐ Hải).
Thứ Sáungày 9 tháng 8
Thứ Bảyngày 10 tháng 8
(10/08/2019) Trực Cơ quan:
- LĐ: Đ/c Cường PGĐ
- LX: Đ/c Khánh
Chủ Nhậtngày 11 tháng 8
(10/08/2019) Trực Cơ quan:
- LĐ: Đ/c Cường PGĐ
- LX: Đ/c Khánh