Lịch làm việc năm 2019

Lịch tuần trước Từ 12/08/2019 đến 18/08/2019
Tuần: 34, từ ngày 19 tháng 8 năm 2019 đến ngày 25 tháng 8 năm 2019
Lịch tuần tiếp Từ 26/08/2019 đến 01/09/2019
Ngày Sáng Chiều
Thứ Haingày 19 tháng 8 14h00: Dự hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 35/CT/TW tại trụ sở Tỉnh ủy. (Đ/c Giám đốc, các Đ/c Phó giám đôc)
Thứ Bangày 20 tháng 8 7h30: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị tại trụ sở Tỉnh ủy. (Đ/c giám đốc, các Đ/c phó giám đốc)
8h00: Dự Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Nam Định ( Đ/c Hiền PGĐ sở)
14h: Hội nghị liên sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính nghe hội luật gia báo cáo công tác chuẩn bị đại hội và 1 số hoạt động của hội.(Đc giám đốc, Đc Hải PGĐ, phòng TCBC)
Thứ Tưngày 21 tháng 8 7h30: Dự họp bàn về các nội dung kinh tế - xã hội trong Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đ/c Giám đốc dự) 14h: Dự họp kiểm điểm tiến độ công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM. (Đ/c Hải PGĐ sở- trưởng Ban thi đua dự)
Thứ Nămngày 22 tháng 8 8h00:Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị định 26 về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam ( PGĐ Hải)
Thứ Sáungày 23 tháng 8 8h00: Dự Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Chủ tịch Công ty thủy nông Nam ninh. (Đ/c Hiền PGĐ sở, phòng CCVC)
Thứ Bảyngày 24 tháng 8 - 8h30: Dự lễ tuyên dương học sinh giỏi của tỉnh; (đc Hải PGĐ-trưởng ban thi đua)
Trực cơ quan thứ 7, chủ nhật: đc Giám đốc và đc Sơn lái xe.
Trực cơ quan thứ 7, chủ nhật: đc Giám đốc và đc Sơn lái xe.
Chủ Nhậtngày 25 tháng 8 Trực cơ quan thứ 7, chủ nhật: đc Giám đốc và đc Sơn lái xe.
Thứ Haingày 19 tháng 8
Chiều:
14h00: Dự hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 35/CT/TW tại trụ sở Tỉnh ủy. (Đ/c Giám đốc, các Đ/c Phó giám đôc)
Thứ Bangày 20 tháng 8
Sáng:
7h30: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị tại trụ sở Tỉnh ủy. (Đ/c giám đốc, các Đ/c phó giám đốc)
8h00: Dự Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Nam Định ( Đ/c Hiền PGĐ sở)
Chiều:
14h: Hội nghị liên sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính nghe hội luật gia báo cáo công tác chuẩn bị đại hội và 1 số hoạt động của hội.(Đc giám đốc, Đc Hải PGĐ, phòng TCBC)
Thứ Tưngày 21 tháng 8
Sáng:
7h30: Dự họp bàn về các nội dung kinh tế - xã hội trong Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đ/c Giám đốc dự)
Chiều:
14h: Dự họp kiểm điểm tiến độ công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM. (Đ/c Hải PGĐ sở- trưởng Ban thi đua dự)
Thứ Nămngày 22 tháng 8
Sáng:
8h00:Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị định 26 về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam ( PGĐ Hải)
Thứ Sáungày 23 tháng 8
Sáng:
8h00: Dự Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Chủ tịch Công ty thủy nông Nam ninh. (Đ/c Hiền PGĐ sở, phòng CCVC)
Thứ Bảyngày 24 tháng 8
Sáng:
- 8h30: Dự lễ tuyên dương học sinh giỏi của tỉnh; (đc Hải PGĐ-trưởng ban thi đua)
Trực cơ quan thứ 7, chủ nhật: đc Giám đốc và đc Sơn lái xe.
Chiều:
Trực cơ quan thứ 7, chủ nhật: đc Giám đốc và đc Sơn lái xe.
Chủ Nhậtngày 25 tháng 8
Trực cơ quan thứ 7, chủ nhật: đc Giám đốc và đc Sơn lái xe.