Ban Tôn giáo Chính phủ cảnh báo hiện tượng lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để hoạt động trục lợi

Các giáo phái này còn thông qua hoạt động từ thiện nhân đạo để gây dựng hình ảnh và thiện cảm trong cộng đồng; từ đó lôi kéo người tin theo, tiến hành các hoạt động trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng nêu trên, ngày 27/3, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở, ban, ngành chức năng, chính quyền các cấp nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, kích động tập trung đông người của các giáo phái cực đoan, như: Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, Tân Thiên Địa, …

Các địa phương cần cảnh giác với các khoản quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch của tổ chức, cá nhân mang danh nghĩa tôn giáo nhưng chưa rõ về nguồn gốc, giáo lý và tính hợp pháp của tôn giáo đó. Trường hợp nghi ngờ, yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo địa phương phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định, đề xuất, nhằm đảm bảo vừa huy động được các nguồn lực hợp pháp cho công tác phòng, chống dịch, vừa tránh sự lợi dụng của các giáo phái, hiện tượng tôn giáo cực đoan.

Đối với các hành vi tuyên truyền, phổ biến thông tin sai sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh; lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, đề nghị chính quyền các địa phương xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công văn của Ban Tôn giáo Chính phủ nêu rõ: đề nghị các địa phương ngay sau khi hết dịch Covid-19, sớm đưa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy, hợp pháp trở lại bình thường theo quy định của pháp luật, ngăn chặn việc cố tình kéo dài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại tư gia để biến nhà riêng thành nơi thờ tự./.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất