Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2019

Tại buổi khai mạc lớp Bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Danh Cường đã chỉ đạo: Trong những năm qua tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định, các hoạt động tôn giáo cơ bản tuân thủ pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được đảm bảo; chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo yên tâm hành đạo, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các hoạt động từ thiện nhân đạo của địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo và đồng bào có đạo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy trong học tập, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu, chủ động nghiên cứu tài liệu; đồng thời tích cực trao đổi thảo luận, cùng với giảng viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề chưa rõ trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương.

Tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên được nghe các báo cáo viên đến từ Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường truyền đạt các chuyên đề: Tình hình tôn giáo và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước với tôn giáo; Một số lưu ý trong công tác QLNN về tôn giáo; trao đổi và thảo luận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; một số quy định của pháp luật đất đai hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó, các học viên được giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc và hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến xử lý tình huống trong công tác tôn giáo tại cơ sở.

Thông qua nội dung Bồi dưỡng Nghiệp vụ, sẽ tạo thuận lợi cho học viên nâng cao kiến thức về tôn giáo và kỹ năng, nghiệp vụ về công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo thực hiện QLNN trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

  Ban Tôn giáo

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác