Đoàn đại biểu Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Tòa Giám mục Bùi Chu chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh

 

Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên tặng hoa chúc Tết Tỉnh ủy nhân dịp đón Xuân mới Canh Tý 2020.

Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên tặng hoa chúc Tết Tỉnh ủy

nhân dịp đón Xuân mới Canh Tý 2020.


Thay mặt Tòa Tổng Giáo phận Hà Nội và Giáo phận Bùi Chu, Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đối với đồng bào Công giáo nói chung và đồng bào Công giáo của 2 giáo phận Hà Nội và Bùi Chu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, tốt đời đẹp đạo. Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên gửi lời chúc Tết tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và nhân dân trong tỉnh đón một năm mới vui tươi, hạnh phúc với nhiều thắng lợi mới.

Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu chúc Tết UBND tỉnh nhân dịp đón Xuân mới Canh Tý 2020.
Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu chúc Tết UBND tỉnh nhân dịp đón Xuân mới Canh Tý 2020.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị cảm ơn tình cảm của Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên và Giám mục Vũ Đình Hiệu, các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Giáo phận Hà Nội và Bùi Chu đồng thời thông báo khái quát những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh năm 2019 và định hướng phát triển trong năm 2020. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức… Đặc biệt, Nam Định là 1 trong 2 tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có sự đóng góp của các vị chức sắc trong việc phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị chúc Tết các vị chức sắc trong Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Tòa Giám mục Bùi Chu đồng thời mong các vị tiếp tục động viên bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, chung sức cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất