Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo

Nhân dịp này, Ban Tôn giáo đã đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng từ các cơ quan, đơn vị và các tổ chức tôn giáo... Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng chí Triệu Đức Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã tặng hoa chúc mừng và động viên tinh thần cán bộ, công chức trong Ban, ghi nhận những đóng góp cho công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trong thời gian qua, góp phần tích cực “Vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về tôn giáo” trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Triệu Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng
Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng

Trong thời gian qua, Ban Tôn giáo Nam Định đã tham mưu về chuyên môn cho UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh, giải quyết nhanh chóng các vấn đề tôn giáo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên tinh thần nhất quán của Đảng là Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo. Động viên chức sắc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng nước ta.

Phát huy truyền thống 64 năm của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Nam Định tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, quyết tâm thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tôn giáo, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tặng hóa chúc mừng
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng


 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu