Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo tại tỉnh Thái Bình

Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo một số Vụ, cơ quan chuyên môn thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ và hơn 300 học viên gồm: Đại diện Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo của 18 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ; cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đoàn Ban Tôn giáo tỉnh Nam Định do Ông Nguyễn Mạnh Hải – Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn các học viên được thông tin những nội dung mới trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; cập nhật tình hình nóng, nổi về tôn giáo cần quan tâm hiện nay; trao đổi các nội dung liên quan đến các tôn giáo và kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin một số nội dung liên quan đến công tác an ninh trong tôn giáo và trao đổi các nội dung liên quan đến tín ngưỡng và các tôn giáo khác; kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo khác; giải đáp những vướng mắc trong quá trình quản lý nhà nước về tôn giáo tại các địa phương.

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn


 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu