Trao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam

Tham dự buổi lễ có bà Thiều Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Tin Lành, Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng ban Điều phối Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam, ông David F. Evans, Chủ tịch Giáo vùng châu Á của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô, đại diện các ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các tôn giáo Công giáo, Cao Đài, Baha’i trên địa bàn cùng các tín hữu Giáo hội.

Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô được hình thành ở Mỹ vào đầu thế kỷ XIX, có trụ sở Trung ương Giáo hội tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Hoa Kỳ. Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô là một tôn giáo có uy tín trên thế giới với giáo lý, luật lệ, lễ nghi và đường hướng hoạt động ôn hòa, thượng tôn pháp luật. Giáo hội hiện nay có khoảng gần 16 triệu tín đồ, phạm vi ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, có khoảng 80.000 nhà truyền giáo, 141 đền thờ, 4 trường đại học và cao đẳng, 15 trung tâm huấn luyện truyền giáo.

Được truyền vào Việt Nam từ năm 1962, hiện nay Giáo hội có khoảng hơn 2000 tín đồ, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác. Năm 2014, Ban Đại diện lâm thời của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô được công nhận. Trong quá trình hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô thể hiện là một tôn giáo khiêm nhường, coi trọng văn hóa, tuân thủ pháp luật và thực hiện nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo tại Việt Nam.

Bà Thiều Thị Hương trao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam
Bà Thiều Thị Hương trao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, bà Thiều Thị Hương đã trao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam số 02/CN-TGCP ngày 14/11/2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ. Bà Thiều Thị Hương gửi lời chúc mừng của ông Trưởng ban đến Giáo hội và bày tỏ niềm vui trước bước tiến mới của Giáo hội. Bà đánh giá cao nếp sống đạo lành mạnh, đạo đức, thượng tôn pháp luật và gắn bó với cộng đồng của tín hữu Mặc Môn. Bà cho rằng việc Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Kitô Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ giúp cộng đồng tín hữu có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp tục khẳng định và phát huy nếp sống đạo tốt đẹp, hoàn thiện các điều kiện tiến tới được chính thức công nhận pháp nhân tôn giáo trong thời gian tới.

Ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng ban Ban Điều phối phát biểu tại buổi lễ
Ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng ban Ban Điều phối phát biểu tại buổi lễ

Ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng ban Ban Điều phối Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban, ngành trong nước, các cơ quan ngoại giao và đặc biệt là sự giúp đỡ Ban Tôn giáo Chính phủ với Giáo hội trong thời gian vừa qua. Ông cũng khẳng định Ban Điều phối sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các tín hữu sinh hoạt tôn giáo, gắn bó với cộng đồng, tuân thủ pháp luật và hoàn thành các nghĩa vụ công dân.

Cùng với Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho Giáo hội, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã chấp thuận các thành viên cơ quan lãnh đạo Giáo hội là Ban Điều phối gồm 4 người do ông Hoàng Văn Tùng làm Trưởng ban tại văn bản số 1332/TGCP-TL ngày 14/11/2019.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác