Tập huấn nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ tại tỉnh Nam Định

Tham dự lớp tập huấn có 40 đồng chí là Lãnh đạo phụ trách công tác Văn thư – Lưu trữ và 01 công chức làm công tác Văn thư - Lưu trữ thuộc Văn phòng UBND huyện, thành phố; Lãnh đạo phụ trách công tác Văn thư – Lưu trữ và 01 công chức làm công tác quản lý Văn thư - Lưu trữ  tại Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Lớp tập huấn đã triển khai các văn bản: Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp và các văn bản khác có liên quan đến nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ.

Ông Trần Quý Phong – Phó Giám đốc sở Nội vụ khai mạc lớp tập huấn và điểm lại kết quả 2 năm thực hiện đề án “Giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2014 – 2020”

Bà Trần Thị Thu Hương – Phó Chi cục trưởng CCVTLT hướng dẫn phương pháp lập hồ sơ công việc. Đây là nghiệp vụ quan trọng và là khâu cuối cùng của công tác văn thư nhằm giúp cho các đồng chí lãnh đạo và các đồng trí trực tiếp làm công tác này có ý thức và tổ chức thực hiện tốt tránh tình trạng tái tồn đọng tích đống của tài liệu mới phát sinh.

Nội dung thực hành nghiệp vụ tại đợt tập huấn năm nay, BTC lớp học chú trọng nội dung thực hành lập danh mục hồ sơ, tài liệu trên cơ sở vận dụng hiệu quả kết quả đề tài khoa học “Nghiên cứu, xây dựng Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định” và áp dụng các văn bản của các Bộ, ngành và Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh ban hành vào nghiệp vụ này. Đây là một khâu nghiệp vụ quan trọng trong công tác lưu trữ nhưng hiện nay hoạt động này còn rất yếu và chưa được các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện.

Các học viên đã tham gia sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị với Ban tổ chức lớp và các cơ quan có thẩm quyền về nội dung, chương trình và các vấn đề xung quanh nghiệp vụ lưu trữ. Hầu hết các học viên tham gia tập huấn đều hăng say và tiếp thu được nhiều kỹ năng trong quá trình thực hành. Kết quả là 100% các học viên đều nắm được quy trình lập hồ sơ công việc và các kỹ năng lập danh mục hồ sơ.

Thay mặt Ban tổ chức lớp tập huấn, ông Trần Quý Phong – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã tiếp thu các ý kiến của học viên để tổng hợp báo cáo với Sở Nội vụ  thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới./.    

                      Chi cục Văn thư Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác