Công bố công khai Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng của UBND huyện Trực Ninh.

Tham dự hội nghị có: Ông Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ, ông Lưu Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, các ông, bà thành viên Đoàn thanh tra và đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị thuộc huyện có liên quan.

Ông Phạm Xuân Hùng - Chánh Thanh tra Sở, trưởng Đoàn Thanh tra

Ông Phạm Xuân Hùng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn thanh tra đại diện cơ quan tiến hành thanh tra đọc toàn văn Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng của UBND huyện Trực Ninh.

Ông Lưu Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh

Sau khi nghe nội dung Kết luận thanh tra, ông Lưu Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện phát biểu nhất trí và tiếp thu toàn bộ nội dung trong Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ, UBND huyện sẽ có văn bản yêu cầu các phòng, đơn vị khắc phục ngay những kiến nghị trong Kết luận thanh tra. Riêng đối với những kiến nghị đòi hỏi phải có lộ trình, thời gian khắc phục, UBND huyện sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tới và báo cáo Sở Nội vụ theo quy định. Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ sớm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thi tuyển công chức để bổ sung số biên chế còn thiếu và sắp nghỉ hưu của địa phương; xin ý kiến xử lý các trường hợp hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn; đề nghị Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh biên chế cho một số đơn vị hiện có số lượng biên chế thấp để đáp ứng được khối lượng công việc được giao như: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp…

 

Ông Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

Ông Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung kiến nghị trong Kết luận thanh tra. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, khó khăn, UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ xem xét, giải quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Giám đốc Sở đã giải đáp một số kiến nghị đề xuất của huyện và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu