Công bố Kết luận thanh tra đối với Sở Công thương

Tham dự hội nghị, đại diện Sở Nội vụ có ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Sở và Đoàn Thanh tra; đại diện Sở Công thương có ông Nguyễn Minh Văn, Giám đốc Sở, ông Vũ Hữu Từ- Phó giám đốc Sở và lãnh đạo Văn phòng Sở.

Ông Nguyễn Minh Văn, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu

Sau khi nghe Trưởng đoàn Thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra, ông Nguyễn Minh Văn, Giám đốc Sở Công thương đã phát biểu nhất trí, tiếp thu toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra, đồng thời đã chỉ đạo Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc tham mưu cho Lãnh đạo Sở có kế hoạch thực hiện đầy đủ các nội dung trong Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu 

Ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu và đề nghị trong quá trình thực hiện, đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc, Sở Công thương cần trao đổi với Sở Nội vụ để cùng phối hợp giải quyết./. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác