Công bố Kết luận thanh tra tại sở Thông tin & Truyền Thông

Tham dự buổi công bố Kết luận có: ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách thanh tra; ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Đoàn thanh tra và Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông

Sau khi nghe toàn văn nội dung Kết luận thanh tra, ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhất trí và tiếp thu toàn bộ nội dung trong Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có các biện pháp để khắc phục những kiến nghị trong Kết luận thanh tra. Một số kiến nghị đòi hỏi phải có lộ trình, thời gian khắc phục, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tới và báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Sở nội vụ phụ trách thanh tra đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Đối với những vấn đề vướng mắc, khó khăn của đơn vị trong việc thực hiện Kết luận thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông phải có báo cáo Sở Nội vụ xin ý kiến kịp thời để xem xét, giải quyết phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra sở

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu