Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

Tham dự hội nghị, đại diện Sở Nội vụ có ông Triệu Đức Hạnh, Giám đốc Sở và Đoàn Thanh tra; đại diện Sở Tư pháp có ông Cù Đức Thuận, Giám đốc Sở, các Phó giám đốc Sở và lãnh đạo Văn phòng Sở.

Sau khi nghe Trưởng đoàn Thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra, ông Cù Đức Thuận, Giám đốc Sở Tư pháp đã phát biểu nhất trí, tiếp thu toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra, đồng thời đã chỉ đạo Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc tham mưu cho Lãnh đạo Sở có kế hoạch thực hiện đầy đủ các nội dung trong Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ. Ông Triệu Đức Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu và đề nghị trong quá trình thực hiện, đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc, Sở Tư pháp cần trao đổi với Sở Nội vụ để cùng phối hợp giải quyết./. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác