Công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của UBND huyện Nam Trực

Ngày 26/10/2018, tại trụ sở UBND huyện Nam Trực, Sở Nội vụ đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của UBND huyện Nam Trực. Tham dự buổi công bố Kết luận có: ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách thanh tra; ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch UBND huyện; Đoàn thanh tra và các phòng, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Kết luận thanh tra, ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch UBND huyện nhất trí và tiếp thu toàn bộ nội dung trong Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ, UBND huyện sẽ có văn bản yêu cầu các phòng, đơn vị khắc phục ngay những kiến nghị trong Kết luận thanh tra. Riêng đối với những kiến nghị đòi hỏi phải có lộ trình, thời gian khắc phục, UBND huyện sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tới và báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Sở nội vụ phụ trách thanh tra đề nghị UBND huyện và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Đối với những vấn đề vướng mắc, khó khăn của địa phương trong việc thực hiện Kết luận thanh tra, UBND huyện phải có báo cáo Sở Nội vụ xin ý kiến kịp thời để xem xét, giải quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

                                                                                                                           Thanh tra sở

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác