Giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, cụ thể:

-  Một số biện pháp giảm mức tiêu thụ và quản lý việc cung cấp rượu, bia:

+  Địa điểm công cộng không được uống rượu, bia;

+ Hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình;

+  Một số biện pháp quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia;

+ Thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử;

 - Nội dung, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia:

+ Nội dung chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia;

+ Nội dung chi, mức chi cho các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cộng đồng, cơ quan, tổ chức;

+ Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống tác hại của rượu, bia;

+ Nội dung chi, mức chi các hoạt động tư vấn cai nghiện rượu, bia;

+ Chi sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu, bia; người mắc bệnh, rối loạn chức năng do uống rượu, bia; người nghiện rượu, bia;

+ Chi xây dựng, triển khai các sáng kiến, mô hình cộng đồng sức khỏe hạn chế sử dụng rượu, bia;

+ Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của rượu, bia

 - Trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Toàn văn Nghị định số 24/2020/MĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ theo tệp đính kèm

24.signed.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất