Hội nghị công bố công khai Kết luận thanh tra tại huyện Hải Hậu.

Tham dự hội nghị có: Ông Nguyễn Danh Cường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Phạm Xuân Hùng - Chánh Thanh tra tra Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn thanh tra và các ông, bà thành viên Đoàn thanh tra; Đại diện UBND huyện Hải Hậu có ông Vũ Ngọc Trường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã được thanh tra trực tiếp gồm: Hải Anh, Hải Đông, Hải Bắc, Hải Tân.

Ông Phạm Xuân Hùng - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra

Tại hội nghị, ông Phạm Xuân Hùng - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra đại diện cơ quan tiến hành thanh tra đọc toàn văn Kết luận thanh tra số 870/KL-SNV ngày 31/7/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Vũ Ngọc Trường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hậu

Ông Vũ Ngọc Trường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hậu phát biểu nhất trí và tiếp thu toàn bộ nội dung trong Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ; chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện tập trung tham mưu cho UBND huyện xây dựng ngay kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ sớm chỉ đạo, tổ chức tập huấn, quán triệt Luật tín ngưỡng tôn giáo cho các đối tượng đảm bảo theo yêu cầu. Thực hiện việc rà soát, cập nhật các hệ thống văn bản, thủ tục hành chính theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, đồng chí báo cáo một số những vấn đề đặc thù của địa phương, những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước của UBND huyện về công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Nguyễn Danh Cường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Danh Cường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị lãnh đạo UBND huyện Hải Hậu chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung kiến nghị trong Kết luận thanh tra. Đề nghị UBND huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là phổ biến, quán triệt Luật tín ngưỡng tôn giáo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh; quản lý tốt các hiện tượng tôn giáo mới; dần đưa vào nề nếp công tác quản lý đất đai liên quan đến cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo... Tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng thông tin một số vấn đề thời sự, các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình hiện nay./.

                                                                                                           

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác