Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của UBND huyện Nghĩa Hưng và UBND các xã, thị trấn của huyện Nghĩa Hưng

Tham dự buổi công bố Kết luận có: ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách thanh tra; ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đoàn thanh tra và các phòng, đơn vị có liên quan.

Tại buổi công bố, được sự ủy quyền của lãnh đạo Sở, ông Phạm Xuân Hùng, Chánh thanh tra Sở, Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ. Đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Nghĩa Hưng, Kết luận thanh tra đã chỉ rõ những việc đã làm được, những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và kiến nghị biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Kết luận thanh tra, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện nhất trí và tiếp thu toàn bộ nội dung trong Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ, UBND huyện sẽ có văn bản yêu cầu các phòng, UBND các xã khắc phục ngay những kiến nghị trong Kết luận thanh tra. Đồng thời báo cáo thực trạng, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc dẫn đến những tồn tại, hạn chế đó. Ngay sau buổi làm việc với Đoàn thanh tra và khi tiếp nhận dự thảo Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ, UBND huyện đã yêu cầu Phòng Nội vụ và một số đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong Kết luận thanh tra như: xây dựng kế hoạch triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo tới từng đối tượng cụ thể theo đúng tinh thần Kế hoạch của UBND tỉnh; có văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn phân công công chức tham mưu về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND các xã, thị trấn thống nhất trong toàn huyện; rà soát, tập hợp văn bản và các tài liệu liên quan đến thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND xã, thị trấn…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Sở nội vụ phụ trách thanh tra đề nghị UBND huyện và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Đối với những vấn đề vướng mắc, khó khăn của địa phương trong việc thực hiện Kết luận thanh tra, UBND huyện phải có báo cáo Sở Nội vụ xin ý kiến kịp thời để xem xét, giải quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

                                                                               Thanh tra Sở

Các tin khác

Văn bản - tài liệu