Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác thanh tra ngành Nội vụ năm 2010

 

   - Cùng các phòng chuyên môn thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức.

   - Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020 (giai đoạn 1 đến năm 2011) của Sở  

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất