Các huyện và thành phố Nam Định tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Nam Định là địa phương giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đã có những đóng góp quan trọng và xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và bảo vệ tổ quốc, tỉnh Nam Định đã có trên 20 vạn người con của quê hương lên đường, gia nhập các lực lượng vũ trang và thanh niên xung phong, anh dũng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường ở mọi miền của Tổ quốc; có trên 3,6 vạn người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh; gần 03 vạn thương, bệnh binh đã để lại một phần máu xương trên các chiến trường; hơn 700 cán bộ lão thành cách mạng, 1.500 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; hơn 13 nghìn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học... Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công, từ năm 1994 đến hết năm 2012, tỉnh Nam Định đã có 1.240 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Thực hiện Nghị định  số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, lập hồ sơ đề nghị và đã được Chủ tịch nước quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 1.505 Bà mẹ. Đến nay, tổng số “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” của toàn tỉnh là 2.745 Bà mẹ (Năm 2016 có 292 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng).

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016), ghi nhận và tri ân những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các huyện và thành phố Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 292 Bà mẹ (trong đó phong tặng 02 Bà mẹ, truy tặng 290 Bà mẹ) thuộc địa bàn các huyện, thành phố.

Tại buổi Lễ ở các địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các Bà mẹ, thân nhân các Bà mẹ thuộc các huyện, thành phố; chỉ đạo các huyện, thành phố và các Sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách; thường xuyên chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động, sản xuất, học tập, công tác./.

                                                                           BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

Các tin khác

Văn bản - tài liệu