Hội nghị Phát động và ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các huyện, thành phố năm 2016

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đồng chí Vũ Văn Rung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh - phụ trách Khối thi đua các huyện, thành phố; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện Mỹ Lộc - đơn vị Khối trưởng Khối thi đua các huyện, thành phố năm 2016.

Trong năm 2015, phong trào thi đua Khối các huyện, thành phố được phát động, triển khai toàn diện, sâu rộng đến các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân trên tất cả các huyện, thành phố. Hầu hết chỉ tiêu thi đua năm 2015 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Thu ngân sách, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, giảm nghèo,... Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng, đã có thêm 47 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã, thị trấn được công nhận Nông thôn mới của tỉnh là 112 xã, thị trấn.  

Năm 2016, Khối thi đua các huyện, thành phố phấn đấu hoàn thành và  hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển./.

 

Các tin khác