Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2019

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019 do UBND tỉnh phát động với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019", các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, có chủ đề, chủ điểm, tên gọi dễ nhớ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của tỉnh; tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương. Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường nắm tình hình nhân dân, hoạt động của các tôn giáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng. Văn phòng Tỉnh ủy nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; phát động cán bộ, công chức rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Báo Nam Định thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; thông tin, tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, trong nước và quốc tế; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, phóng viên và người lao động trong cơ quan; xây dựng cơ quan, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Trường Chính trị Trường Chinh phát động phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, quản lý và phục vụ tốt", hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tỉnh giao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Khối thi đua các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy là Khối gồm các cơ quan tham mưu chủ lực về công tác tư tưởng, chính trị, xây dựng Đảng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đó, mỗi cơ quan, đơn vị phải bám sát chức năng, nhiệm vụ do Trung ương và Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao để xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhất các hoạt động thường xuyên cũng như đột xuất. Định kỳ 6 tháng và kết thúc năm, các cơ quan trong Khối thi đua phải có hình thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả đăng ký giao ước thi đua làm cơ sở cho việc bình xét, lựa chọn các danh hiệu thi đua hàng năm bảo đảm chuẩn xác, công bằng, góp phần tích cực vào kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu