Khối Thi đua các doanh nghiệp có vốn do nhà nước sở hữu (Doanh nghiệp nhà nước) ký kết giao ước thi đua năm 2016

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Vũ Văn Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phụ trách khối; lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo 14 đơn vị thành viên trong Khối. 

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Trí Thiện, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Xuân Thủy, Khối Trưởng Khối Thi đua các doanh nghiệp có vốn do nhà nước sở hữu (Doanh nghiệp nhà nước) trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2015, các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016; Các chỉ tiêu, nội dung chấm điểm, bình xét thi đua khen thưởng của Khối năm 2016. Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối thi đua đã thống nhất chương trình hành động, mục tiêu và phong trào thi đua năm 2016 và tiến hành ký giao ước thi đua năm 2016; trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân viên, người lao động của từng đơn vị trong Khối. Tạo khí thế sôi nổi trong hoạt động của Khối thi đua, làm cho phong trào thi đua trở nên sâu rộng; biểu dương, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH của tỉnh năm 2016.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã trao thưởng Cờ “đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” và Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2015. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác