Thông báo đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động, phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” đối với ngành giáo dục - đào tạo tỉnh năm học 2017-2018

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 2 năm 2018; Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trân trọng thông báo các trường hợp được Sở Giáo dục và Đào tạo; các huyện, thành phố và các trường thuộc tỉnh đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 24/8/2018.

Danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng

Huân chương Lao động, phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”

đối với ngành giáo dục - đào tạo tỉnh (năm học 2017-2018)

(Do Sở Giáo dục và Đào tạo; các huyện, thành phố và các trường thuộc tỉnh đề nghị)

 

A. Huân chương Lao động

      I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

1. Trường Tiểu học Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc.

  II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

1. Trường Trung học phổ thông B Hải Hậu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

2. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú, tỉnh Nam Định;

3. Trường Trung học cơ sở Đào Sư Tích, huyện Trực Ninh;

4. Trường Tiểu học Nam Long, huyện Nam Trực.

B. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”

1. Bà Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên, thành phố Nam Định./.

 

Các tin khác