Thứ Sáu, 12/7/2019 16:12'(GMT+7)
Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ
Thời gian: Từ 16/07/2019 08:00 đến 16/07/2019 11:30 - Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh
Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.