Thứ Hai, 3/6/2019 9:11'(GMT+7)
Mời dự Hội nghị họp bàn và góp ý phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, xóm, tổ dân phố
Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00, ngày 3 tháng 06 năm 2019 - Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ

Hội nghị họp bàn và góp ý phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, xóm, tổ dân phố

Thành phần:

+ Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ

+ Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố

+ Phòng Xây dựng chính quyền & Công tác thanh niên, Phòng Tổ chức bộ máy & Tổ chức phi chính phủ, Phòng Công chức viên chức

Thời gian: Từ 8h ngày 03/6/2019 (Thứ 2)

Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ