Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tỉnh Nam Định năm học 2015 - 2016

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyển dụng 562 chỉ tiêu giáo viên các cấp học, ngành học năm học 2015 – 2016, bằng hình thức xét tuyển, cụ thể như sau:

- Giáo viên các trường, các trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 123, trong đó:

        + Giáo viên các Trường THPT:                               88

        + Giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên:         21

        + Giáo viên Trường Trung cấp Công nghệ và TT:     06

        + Giáo viên Trường Trung cấp Cơ điện:                   08.

- Giáo viên các trường Trung học cơ sở thuộc UBND các huyện, thành phố, tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 140.

- Giáo viên các trường Tiểu học thuộc UBND các huyện, thành phố, tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 299.

Đối với việc tuyển giáo viên cho các Trung tâm dạy nghề, nhân viên cho các nhà trường: Các đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tuyển dụng riêng vào thời điểm sau khi khai giảng năm học mới.

Số lượng, chủng loại giáo viên tuyển dụng năm học 2015-2016: Tải về tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác