Đề án Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên, lên ngạch chuyên viên chính năm 2019

Theo đó công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính theo nguyên tắc không hạn chế về số lượng công chức được cử tham dự kỳ thi nhưng phải bảo đảm số người dự thi cao hơn số lượng chỉ tiêu nâng ngạch đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Tổng số công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch năm 2019 là 73 công chức (chi tiết danh sách) .

Thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo 2 vòng thi 

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy.

- Vòng 2: Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ:

Người trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có kết quả điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch.

Dự kiến Tổ chức hướng dẫn ôn thi: - Thời gian: Dự kiến 5 ngày, vào quý IV năm 2019 - Địa điểm: tại Sở Nội vụ, số 168 Hàn Thuyên Thành phố Nam Định.

Chi tiết đề án

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác