Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I, hạng III lên hạng II

Theo đó đề xuất nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng như sau:

- Chỉ tiêu thăng hạng CDNN từ Giáo viên THCS hạng II lên Giáo viên THCS hạng I: 100 người.

- Chỉ tiêu thăng hạng CDNN từ Giáo viên THPT hạng III lên Giáo viên THPT hạng II: 256 người.

Chi tiết 19/ĐA-UBND

Danh sách viên chức đủ điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giáo viên THCS hạng II lên Giáo viên THCS hạng I năm 2019

Danh sách viên chức đủ điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giáo viên THCS hạng III lên Giáo viên THCS hạng II năm 2019

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác