Huyện Nam Trực thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

Ngày 25/11/2015 UBND huyện Nam Trực đã có thông báo số 505/TB-UBND về việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2015. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 27 chỉ tiêu thuộc 11 chức danh.

Thời gian bán, thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính của ngày làm việc (kể cả thứ 7, Chủ nhật) từ ngày 26/11/2015 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/12/2015, giá bán 10.000đ/ 01 bộ hồ sơ.

Địa điểm bán và nhận hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện.

Chi tiết xem tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất