Huyện Ý Yên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 (ngạch cán sự 01004)

Ngày 18/9/2015 UBND huyện Ý Yên đã có thông báo số 118/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 ( ngạch cán sự, mã ngạch 01004). Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 83 ở 29 xã, thị trấn thuộc 13 chức danh.

Thời gian bán, thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào giờ hành chính tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật) từ ngày 21/9/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/10/2015, giá bán 15.000đ/ 01 bộ hồ sơ.

Địa điểm bán và nhận hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện.

Chi tiết xem tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất