Kết quả trúng tuyển diện xét tuyển đặc cách Sở Y tế

Tổng số người trúng tuyển diện xét tuyển đặc cách là 54 người, cụ thể:

Bác sĩ đa khoa: 3 người.

Bác sĩ Y học cổ truyển: 1 người.

Bác sĩ Y học dự phòng: 1 người.

Dược sĩ đại học: 2 người.

Đại học ngành Kế toán: 1 người.

Cao đẳng trở lên ngành Kế toán: 1 người.

Đại học chuyên ngành Xét nghiệm : 1 người.

Đại học Y tế công cộng: 3 người.

Đại học Điều dưỡng 41 người.

Danh sách chi tiết xem tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu