Lịch ôn tập và lịch thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019,2020

1.Sở Nội vụ tổ chức phổ biến kế hoạch thi, tổ chức ôn thi các môn kiến thức chung, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ ( Tiếng anh) và Tin học. 

- Lớp Chuyên viên chính: 7h30 từ ngày 15/02/2020 ( Thứ bảy)

- Lớp Chuyên viên và tương đương: 7h30 từ ngày 16/02/2020 ( Chủ nhật)

2.Thời gian thi:

- Vòng 1:  Ngày 22/02/2020 thi 03 môn trắc nghiệm: Buổi sáng: Môn Ngoại ngữ và Tin học; Buổi chiều: Môn kiến thức chung.

- Vòng 2 : Thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ ( Trong thời hạn 15 ngày sau khi kết thúc vòng 1)

3. Địa điểm thi: Trường Chính trị Trường Chinh

4. Lệ phí dự thi: 600.000đ/ người

Chi tiết nội dung thông báo số 02/TB-HĐTNN

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu