Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019, 2020

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019, 2020 thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019, 2020. 

Chi tiết điểm thi

Theo quy chế thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, thi sinh được đề nghị chấm phúc khảo bài thi. Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức nhận đơn phúc khảo từ ngày 16/3/2020 đến 17h ngày 31/3/2020. Thí sinh đề nghị phúc khảo điểm bài thi, nộp đơn và lệ phí chấm phúc khảo trực tiếp tại Sở Nội vụ ( qua phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ). 

Mẫu đơn phúc khảo

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu