Thông báo triệu tập công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019, 2020

1. Đối tượng tham dự kỳ thi:

Triệu tập 106 công chức, viên chức trong đó

- Nâng ngạch chuyên viên chính: 72 người 

- Nâng ngạch chuyên viên và tương đương: 30 người

- Nâng ngạch cán sự và tương đương: 04 người 

2. Địa điểm, thời gian thi

- Địa điểm thi: Trường Chính trị Trường Chinh, Số 31 đường Vị Xuyên, Thành Phố Nam Định

- thời gian thi: 01 buổi, bắt đầu từ 7h15 ngày 07/3/2020 (thứ 7)

- Môn thi: Thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ, 180 phút đối với nâng ngạch chuyên viên chính; 120 phút đối với nâng ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương

Thí sinh dự thi mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ sau: thẻ đảng viên, hộ chiếu, giấy phép lái xe...

Chi tiết nội dung thông báo và danh sách công chức viên chức triệu tập thi vòng 2 


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu