Thông báo tuyển dụng giáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 102 giáo viên, cụ thể từng vị trí việc làm của các đơn vị dự tuyển như sau:

1. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: 14 giáo viên dạy môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Công nghệ (Kỹ thuật Công nghiệp, Kỹ thuật Nông nghiệp).

2. Các trường THPT công lập không chuyên: 84 giáo viên dạy môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ (Kỹ thuật Công nghiệp), Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Thể dục, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Tin học.

3. Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh Nam Định: 04 giáo viên dạy nghề phổ thông môn Nấu ăn, Tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông môn Tin học.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 25/3/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2020).

Chi tiết thông báo

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất