Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và giáo viên của các trường, các trung tâm trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2015-2016

1. Quy định chung:

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016 theo đúng những quy định (về hình thức, nội dung, số lượng, cơ cấu chủng loại giáo viên...) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Văn bản số 300/UBND-VP8 ngày 07/8/2015. Đảm bảo sớm tuyển được giáo viên phục vụ cho năm học mới.

- Việc tổ chức tuyển dụng đảm bảo nguyên tắc: Công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, chất lượng và đúng quy định của Nhà nước, của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Bảo đảm tính cạnh tranh, tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Ưu tiên tuyển trước những người thuộc diện tuyển dụng đặc cách trong chỉ tiêu tuyển dụng của các vị trí việc làm cần tuyển. Nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng, thì tuyển tiếp những người thuộc diện xét tuyển.

 - Nếu ở cùng 1 vị trí việc làm tuyển dụng mà có phân chia chỉ tiêu tuyển dụng theo trình độ đào tạo, thì nếu ở trình độ cao đẳng thiếu người trúng tuyển thì được xét trúng tuyển bổ sung ở đối tượng có trình độ đại học; Riêng giáo viên dạy Văn hóa cấp học Tiểu học nếu ở trình độ đại học thiếu người trúng tuyển thì được xét trúng tuyển bổ sung ở đối tượng có trình độ cao đẳng. Việc xét trúng tuyển bổ sung phải đảm bảo theo thứ tự độ dốc xét trúng tuyển. 

2. Phương thức tuyển dụng: Tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016 bằng hai phương thức:  Xét tuyển đặc cách và Xét tuyển.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu tuyển của toàn tỉnh là: 562, phân bổ cho các đơn vị như sau:

 

TT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu tuyển

TT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu tuyển

1

Huyện Hải Hậu

99

7

Huyện Nam Trực

35

2

Huyện Trực Ninh

49

8

Huyện Giao Thủy

36

3

Huyện Ý Yên

35

9

Huyện Mỹ Lộc

12

4

Huyện Vụ Bản

46

10

Thành phố Nam Định

47

5

Huyện Xuân Trường

47

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

123

6

Huyện Nghĩa Hưng

33

 

 

 

  

4. Về tiêu chuẩn, điều kiện của người đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển phải có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

- Được đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn, có trình độ chuyên môn, ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển (không nhận đăng ký dự tuyển đối với những người được đào tạo liên thông, liên kết đào tạo theo chỉ tiêu của tỉnh ngoài tại các cơ sở đào tạo).

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định trước ngày 01/7/2015. Đối với những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định từ ngày 01/7/2015 trở lại đây thì phải có chồng (hoặc vợ), bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng (hoặc bố mẹ vợ) hiện có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định.

- Những người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh ngoài có trình độ tiến sĩ (trước đó đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy tập trung dài hạn, có ngành, chuyên ngành và trường đào tạo đúng với quy định của vị trí việc làm cần tuyển), được đăng ký dự tuyển, nhưng phải cam kết nếu trúng tuyển sẽ làm việc tại tỉnh Nam Định ít nhất từ 05 năm trở lên.

- Những người đã trúng tuyển làm giáo viên từ năm học 2013-2014 đến nay nhưng không đạt yêu cầu thử việc hoặc không nhận nhiệm vụ do các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phân công thì không được đăng ký dự tuyển.

5. Thời gian thực hiện: Thời gian đăng, niêm yết Thông báo tuyển dụng và bán, nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thống nhất các đơn vị trong toàn tỉnh: bắt đầu từ ngày 15/8/2015 và kết thúc vào 17 giờ 00' ngày 03/9/2015 (làm việc trong giờ hành chính, kể cả ngày nghỉ).

Người dự tuyển được mua hồ sơ dự tuyển tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng và chỉ đăng ký, nộp hồ sơ dự tuyển ở một (01) đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng. Trường hợp người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông báo tuyển dụng giáo viên của đơn vị nào đó nhưng không mua được hồ sơ hoặc không nộp được hồ sơ đăng ký dự tuyển tại đơn vị đó thì được mua hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo, báo cáo rõ lý do để được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức - Cán bộ) hoặc Sở Nội vụ (Phòng Cán bộ - Công chức) vào khoảng thời gian từ 07h30' ngày 01/9/2015 đến 11h30' ngày 03/9/2015.

6. Thông tin khác: Chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn và nội dung về việc tuyển dụng giáo viên của các đơn vị được nêu chi tiết trong Thông báo tuyển dụng giáo viên của từng đơn vị, được đăng trên trang tin điện tử của các Đơn vị và niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ (đối với các huyện, thành phố), tại Văn phòng Sở (đối với Sở Giáo dục và Đào tạo). Đồng thời được đăng trên trang tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, niêm yết công khai, tập trung đầy đủ tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016 xin liên hệ với Phòng Tổ chức - Cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ của các huyện, thành phố.

(Việc tuyển dụng giáo viên cho các Trung tâm Dạy nghề và nhân viên cho các nhà trường không thực hiện trong kỳ tuyển dụng giáo viên này) ./.

Chi tiết văn bản: Download Tại đây


Các tin khác