Thông báo tuyển dụng viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Theo đó số lượng viên chức cần tuyển theo vị trí việc làm là 08 người

1. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định: 06 chỉ tiêu 

Trong đó: 

+ Chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa hạng III: 02 người

+ Chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng III: 02 người

+ Chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng IV: 01 người

+ Chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III: 01 người
2. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định : 01 chỉ tiêu Chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng III

3.Thư viện tỉnh: 01 chỉ tiêu Chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng III

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là
30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin
đại chúng (Từ 7giờ 30 phút ngày 04/12/2019 đến 17 giờ 00 ngày 04/01/2020)

Chi tiết thông báo
Danh sách vị trí cần tuyển

 Phiếu đăng ký dự tuyển
Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác