UBND huyện Trực Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 23, cụ thể như sau:

  • Văn phòng - thống kê: 6 chỉ tiêu;
  • Tư pháp - hộ tich: 5 chỉ tiêu;
  • Văn hóa - xã hội: 7 chỉ tiêu;
  • Địa chính - xây dựng: 3 chỉ tiêu;
  • Tài chính - kế toán : 2 chỉ tiêu.

            UBND huyện đã tổ chức bán và thu nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 26/10/2018. Quá trình nhận hồ sơ kết thúc vào 17 h ngày 24/11/2018. Có tổng số 25 người đăng ký dự tuyển vào 21 chỉ tiêu. Có 2 chỉ tiêu của chức danh Văn phòng - thống kê không có người đăng ký dự tuyển.

            UBND huyện Trực Ninh đã công bố Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã, thị trấn và tổ chức ôn thi cho các thí sinh. Sáng ngày 28/12/2018, Hội đồng tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018 huyện Trực Ninh khai mạc kỳ thi tuyển dụng. Bốn môn thi được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29/12/2018. (Có 01 thí sinh bỏ thi). Hội đồng tuyển dụng đã tiến hành chấm thi và báo cáo UBND huyện. UBND huyện đang công bố điểm thi trên trang điện tử của huyện và tiếp nhận những ý kiến kiến nghị, phúc khảo về điểm thi.

            Chi tiết điểm thi tuyển xem tại đây./.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu