Ủy ban nhân dân tỉnh cử viên chức đi dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2019

Theo đó  08 viên chức ngành y tế có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Bác sỹ (viên chức hạng III) lên Bác sỹ chính (viên chức hạng II) năm 2019 do Bộ Y tế tổ chức.

Chi tiết công văn số 826/UBND-VP8

Chi tiết danh sách

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác