03 năm thực hiện giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
Sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Pan - Pacific (Nam Trực).

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tổ chức 4.958 buổi tuyên truyền, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về mục đích, ý nghĩa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất, tiền, vật liệu… để xây dựng các công trình phúc lợi tại các địa phương. Trong đó, Hội Nông dân vận động hội viên đóng góp 68.204 ngày công, hiến trên 2.000ha đất các loại, kiên cố hóa trên 1.670km kênh mương, đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Hội Cựu chiến binh vận động hội viên hiến trên 75.544m2 đất làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và xây dựng các công trình công cộng; ủng hộ 10,8 tỷ đồng; vật liệu xây dựng, trang thiết bị với tổng trị giá 530 triệu đồng và 11.400 ngày công lao động. Đoàn Thanh niên tham gia đóng góp hơn 200 ngày công và kinh phí xây dựng mới 32 cột điện, thay thế và sửa chữa 720 bóng đèn, kéo mới 5km đường dây điện; tu sửa đường điện cho 35 hộ gia đình, hỗ trợ gần 120 triệu đồng và 50 ngày công tu sửa nhà ở cho 12 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Hội Phụ nữ tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình tuyến đường “xanh - sạch - đẹp” do phụ nữ tự quản góp phần bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay phụ nữ toàn tỉnh đã đảm nhận trồng, chăm sóc 1.250km đường hoa. Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động nhân dân góp trên 697ha đất nông nghiệp, 103ha đất thổ cư làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi. Xác định phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân là một trong những tiêu chí quan trọng trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cùng với các tổ chức thành viên vận động hội viên, nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng các tổ hợp tác và hợp tác xã; tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Từ nguồn “Quỹ vì người nghèo”, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo phát triển sản xuất, chữa bệnh, thăm hỏi nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền trên 27,9 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ xây mới 450 nhà, sửa chữa, nâng cấp 171 nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền 11,8 tỷ đồng. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã hỗ trợ cho 80.365 hộ vay vốn phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng với tổng dư nợ 2.545 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong nông nghiệp; đã có trên 300 đề tài sáng kiến, giải pháp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng trong quá trình sản xuất. Hội Nông dân các cấp phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tín chấp cho 55.422 hộ vay phát triển sản xuất với tổng dư nợ 9.553 tỷ đồng; thành lập 20 tổ, hội nghề nghiệp với 245 thành viên, 59 mô hình tổ hợp tác và 2 hợp tác xã. Xây dựng 276 mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” với diện tích 13.810ha. Phối hợp xây dựng 30 mô hình trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh còn phát động, tổ chức cho trên 150 nghìn hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên làm chủ 276 doanh nghiệp, 75 hợp tác xã, 81 trang trại và 2.643 gia trại hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 15.646 lao động với thu nhập bình quân từ 3,5-5,5 triệu đồng/người/tháng. Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai kế hoạch tăng dư nợ ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội và tổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý. Đến nay, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã xây dựng 186 tổ tiết kiệm và vay vốn, 5.657 hộ vay với tổng dư nợ hơn 157 tỷ đồng; từ nguồn vốn 120 là hơn 1,495 tỷ đồng đã hỗ trợ cho 34 dự án.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội - môi trường, 3 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, tham gia xây dựng thiết chế văn hoá, nhà văn hoá, hương ước, quy ước. Đến nay, toàn tỉnh có 3.432 khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước; 507.361 gia đình văn hóa; 2.863 khu dân cư văn hóa; 1.568 khu dân cư 5 không. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; tranh thủ sự tham gia của các vị chức sắc, chức việc, các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc đã duy trì và nhân rộng mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường” ở 67 xã có đông đồng bào công giáo, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo, Ủy ban Đoàn kết công giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết chương trình phối hợp thực hiện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020; xây dựng mô hình điểm “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang” tại phường Vỵ Hoàng và nhân rộng ra các xã, phường, thị trấn của Thành phố Nam Định và các huyện Vụ Bản, Nam Trực, Ý Yên. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường cho gần 600 đại biểu; tổ chức giám sát, hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường tại 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh xây dựng mô hình “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn và an ninh trật tự giai đoạn 2016-2020”. Hội Nông dân duy trì 135 mô hình Hội Nông dân cơ sở tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng mô hình tổ tự quản vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải. Hội Liên hiệp Phụ nữ nhân rộng mô hình “Phụ nữ với phong trào bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới”, câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự bình yên tuyến biển”. Hội Cựu chiến binh phối hợp tổ chức tập huấn cho 450 cán bộ, hội viên về Luật Tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; trao phương tiện và xây dựng mô hình “Hội Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường” tại xã Trực Thái (Trực Ninh) và xã Đại An (Vụ Bản). Đoàn Thanh niên thành lập được 229 đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường tại các xã, phường, thị trấn; trồng và chăm sóc hơn 13 nghìn cây xanh; thu gom rác thải, vệ sinh môi trường hơn 37,5km bờ kè đê biển, đường trục xã và sông trục xã; quét vôi 4.250 gốc cây, cột điện, bóc xóa quảng cáo... với sự tham gia của 28 nghìn lượt đoàn viên...

Sau 3 năm triển khai thực hiện nội dung giao ước thi đua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã tham gia thực hiện 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân góp công, góp của xây dựng cơ sở vật chất, tham gia giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu