Tỉnh Nam Định tiến tới cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xây dựng và đưa vào vận hành tại địa chỉ dichvucong.namdinh.gov.vn từ tháng 7 năm 2018, đến nay đã có 1.928.302 truy cập vào Cổng. Được triển khai đến 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cổng dịch vụ công trực tuyến niêm yết công khai 1.671 TTHC của tỉnh (thời điểm 15/12/2020), 100% hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp được các cơ quan nhà nước 3 cấp của tỉnh tiếp nhận, giải quyết công khai trên Cổng, qua đó đã góp phần nâng cao được chất lượng giải quyết TTHC và tăng cường được việc quản lý, theo dõi, giám sát việc thực hiện giải quyết TTHC của công chức một cửa.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp 1.309 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4/ 1671 TTHC của tỉnh (trong đó: Cấp tỉnh là 1.115 dịch vụ, Cấp huyện là 182 dịch vụ, Cấp xã là 12 dịch vụ), tăng 729 dịch vụ so với tháng 1 năm 2019. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh đạt 78,33%, trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 50,42%. Tháng 4 năm 2020, Nam Định được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là một trong 7 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành mục tiêu cung cấp 40% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Nghị quyết số 17/NQ-CP. Hiện nay Nam Định đứng thứ 11 trong các tỉnh, thành phố trong cả nước về tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

         Để tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 4 theo chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan của UBND tỉnh triển khai cung cấp đầy đủ, phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ở mức độ 4 đối với các TTHC hợp lệ đủ điều kiện và chính thức triển khai thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp trên Cổng cung cấp dịch vụ trực tuyến của tỉnh. Dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2021, kỳ vọng mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất