Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019 tăng 1 bậc, xếp thứ 39 cả nước

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định, có đồng chí Nguyễn Nguyễn Phùng Hoan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và chỉ đạo Hội nghị; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, HCCB tỉnh, Bưu điện tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố,..

Theo Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính PAR - Index năm 2019, chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Nam Định xếp vị trí thứ 39 với tổng số 80,70 điểm, tăng 1 bậc so với năm 2018. Trong đó, chỉ số thành phần tăng điểm, cải thiện thứ hạng, là chỉ số công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt 7.5/8 điểm xếp thứ 16/63 tỉnh thành; Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL đạt 8.89/10 điểm, xếp thứ 20; Xây dựng và nâng cao chất lượng CB,CC,VC xếp thứ 22, Tác động của CCHC đến phát triển KT-XH (phát triển DN và thu ngân sách địa phương) đạt 5/6 điểm xếp thứ 11.

Đây là kết quả ghi nhận sự nỗ lực cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh, ghi nhận sự tiến bộ, tích cực trong các nội dung cải cách hành chính mà tỉnh đã đạt được. Tuy nhiên, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chỉnh nhà nước còn thấp (thứ 60/63). Vì vậy, tỉnh Nam Định cần tiếp tục đề ra mục tiêu cụ thể khắc phục những điểm còn yếu, phấn đấu đạt thành tựu cao hơn về cải cách hành chính trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất