Hội nghị Ký kết giao ước thi đua cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ

Đến dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo sở, lãnh đạo văn phòng và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng 11 tỉnh, thành Bắc Bộ.

 

Tại Hội nghị, các tỉnh, đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức hoạt động và triển khai các phong trào thi đua trong thực tiễn hiện nay, nhất là đổi mới nâng cao chất lượng chương trình, tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, cũng những cơ chế chính sách liên quan.

Các tỉnh, thành Bắc bộ đã ký kết giao ước thi đua với các nội dung sau: Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm hành động và chủ đề thi đua năm 2019 do Bộ Nội vụ phát động, Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong Cụm xác định phương châm hành động, chủ đề thi đua của đơn vị cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; Triển khai phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước, dân tộc trong năm 2019; Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Chương trình công tác và các hoạt động năm 2019 của Cụm.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác