Hội nghị tập huấn triển khai Phần mềm quản lý cán bộ công chức của tỉnh

Ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có ông Lưu Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh cùng các lãnh đạo, công chức các phòng có liên quan của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, UBND thành phố Nam Định, UBND huyện Trực Ninh.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Phần mềm Quản lý cán bộ công chức của tỉnh được thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia về công nghệ thông tin của Bộ Thông tin truyền thông. Phần mềm này được triển khai sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của tỉnh trong công tác tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; là công cụ hỗ trợ các cơ quan nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc, đảm bảo tra cứu, tìm kiếm thông tin, xây dựng báo cáo thống kê chính xác, nhanh chóng.

Phần mềm Quản lý cán bộ công chức của tỉnh được xây dựng sẽ tạo nguồn thông tin quản lý tập trung, thống nhất các quy định quản nhà nước về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Kết luận hội nghị, ông Vũ Trọng Quế đề nghị sau khi triển khai thí điểm tại 02 Sở, 02 huyện phần mềm sẽ tiếp tục hoàn thiện và xin chủ trương triển khai trên toàn tỉnh.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác