Huyện Mỹ Lộc trao tặng Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" và Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ
Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Mỹ Lộc có hàng nghìn người con lên đường nhập ngũ; trong đó, có 1.579 người anh dũng hy sinh, 895 người thương, bệnh binh, có 165 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Cùng với thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực của địa phương, tích cực đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” để thực hiện hỗ trợ, cải thiện đời sống cho các đối tượng chính sách người có công. Các phong trào: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh, bệnh binh được quan tâm, đẩy mạnh. Toàn huyện đã xây dựng hàng chục nhà tình nghĩa tặng các gia đình người có công; hỗ trợ sửa chữa nhà cho nhiều gia đình đối tượng người có công có khó khăn về nhà ở; hỗ trợ cho người có công, thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn để phát triển sản xuất. Hiện có 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị trong huyện phụng dưỡng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao 1 Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 16 Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ./.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu